Najważniejszym spośród trudnych utrudnień w lwiej części miast w Polsce jest transport. Nasze miasta nie są zaadaptowane do tak wielkiego nasilenia korków, jaki pojawił się poprzez zwiększenie się ilości samochodów na krajowych drogach. Przez to właśnie główną z najbardziej istotnych inwestycji które powinno rozpocząć niemalże każde województwo jest inwestycja w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i transport miejski to priorytet, który da przestrzeń na to by poprawić zadowolenie mieszkańców jak również usprawni integralność infrastruktury Krakowa.

Wśród pozostałych gmin, nowe projekty komunikacyjne w grodzie Kraka mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w referendum opowiedzieli się za budową metra, ale przed tym jak ono powstanie, w rozwój komunikacji miejskiej oraz nawierzchnie drogowe trzeba włożyć sporo pieniędzy . Z ważniejszych inwestycji trzeba podkreślić:
całkowicie napędzaną elektrycznie siatkę autobusową – jedyną w Polsce,
nowoczesne torowisko na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec kolejowy wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w planach miasto ma budowę przynajmniej kilka nowych dróg dojazdowych pomiędzy już istniejącymi drogami i naprawy istniejących tras autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Mieszkańcy remontów nie lubią – utrudnienia w komunikacji i dotarciu do biur przeszkadzają w codziennym życiu. Warto jednak pamiętać, że bez remontów jakość dróg nie może być lepsza i by było lepiej, wymagać trzeba wytrwałości.Jacek Majchrowski działania
Przekazywanie środków w komunikacje to nie jedynie nowe drogi, ale również doskonalszej jakości nawierzchnia jezdni, która będzie mocniejsza i odporna. ( kolejnym z takich wzorów jest odporna na ścieranie nawierzchnia drogi na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto wymaga jeszcze kolejnych remontów i nowych pomysłów, by poruszało się po nim dobrze. Zarówno samochodem, ale też tramwajami. Mimo to widać wyraźnie, że całość jest na prostej drodze do tego, by mieszkańcom żyło się tu zdecydowanie wygodnie i z zadowoleniem.